สวนศรีสุริโยทัย

พักผ่อนกายใจในบรรยากาศเขียวขจีร่มรื่น ที่แทรกไปด้วยกลิ่นอายประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยา เมื่ออาณาบริเวณในเขตทหาร กองสรรพาวุธซ่อมยาง ด้านหลังองค์การสุราแห่งนี้ ได้ถูกแปรเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะซึ่งองค์การสุราสร้างขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายแด่อดีตพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ภายในที่ดินซึ่งเป็นพระราชฐานชั้นในเดิม ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า สวนศรีสุริโยทัย เมื่อพ.ศ.2532

ต่อมาองค์การสุราได้ทูลเกล้าฯ ถวายสวนแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษาในพ.ศ.2534 สวนศรีสุริโยทัยแห่งนี้มีพื้นที่รวม 5 ไร่ มีสิ่งก่อสร้างแทรกอยู่ตามแมกไม้และดอกไม้บานสะพรั่ง ได้แก่ ศาลาอเนกประสงค์ พลับพลาสมเด็จพระสุริโยทัย อนุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยเมื่อครั้งกระทำยุทธหัตถี ส่วนพื้นที่ด้านหลังสวน ยังมีโบราณวัตถุชิ้นสำคัญจัดแสดงอยู่ คือเสมาหินอ่อนอายุกว่า 400 ปีบรรจุชิ้นส่วนพระพุทธรูปชำรุดซึ่งอัญเชิญมาจากวัดพุทไธศวรรย์ ซึ่งเดิมเป็นสถานที่ตั้งของพระตำหนักเวียงเหล็ก ที่ประทับดั้งเดิมของพระเจ้าอู่ทอง นับเป็นสวนกษัตริย์ให้รำลึกพระมหากรุณาธิคุณและสัมผัสส่วนเสี้ยวของกรุงเก่าเมื่อครั้งอดีต เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand