วงเวียนโปงลาง

วงเวียนโปงลาง อยู่บริเวณสี่แยกจุดตัดระหว่างถนนกาฬสินธุ์และถนนชัยสุนทร ตำบลกาฬสินธุ์ สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกเมื่อครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงดนตรี เพลงลายเต้ยโขงและลายลมพัดพร้าว ณ วิทยาลัยนาฏศิลป กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 ซึ่งโปงลางถือเป็นเครื่องดนตรีประจำจังหวัดกาฬสินธุ์และมีถิ่นกำเนิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์

โดย “ครูเปลื้อง ฉายรัศมี” เป็นผู้คิดค้นพัฒนาเกราะลอที่ใช้กันในสมัยก่อนจนสำเร็จเป็นเครื่องดนตรีโปงลางที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน และได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) ประจำปี พ.ศ. 2529. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand