ปลอดโรคปลอดภัย ตรวจเบาหวานผู้สูงวัยแต่เนิ่นๆ

ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะปัสสาวะบ่อยและปัสสาวะทีละมากๆ ทำให้ร่างกายขาดน้ำ หิวน้ำบ่อย กินเก่ง แต่น้ำหนักลดลง คนไข้จะผอมลง อ่อนเพลีย ผิวแห้ง คันตามตัวหรืออวัยวะเพศ สายตาพร่ามัว เซื่องซึม มีอาการชาปลายมือและปลายเท้า บางรายเกิด กรมอนามัยระบุว่า ภายในปี 2025 หรืออีกไม่กี่ปีข้างหน้า 2/3 ของผู้ป่วยเบาหวาน คือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป การตรวจคัดกรองเบาหวานนั้น ทำได้ง่าย ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หากไปรับบริการตามสถานบริการทางการแพทย์ของรัฐ และไม่จำเป็นต้องรอตรวจตอนที่อายุมาก เพราะสามารถมาตรวจได้ตั้งแต่อายุ 35 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาโรคเบาหวานทุก 3 ปี อีกแค่ 4 ปีข้างหน้า ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด !” เวลาได้ยินอะไรต่อท้ายประเทศไทยว่า..สุดยอดๆ ..อดภูมิใจไปด้วยไม่ได้เลย แต่ช้าก่อน อย่าเพิ่งปลื้มปริ่มกันไป เพราะคำว่า “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” นั้น จริงๆแล้วหมายถึงการที่ประเทศเราไทย กำลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงวัย คือการมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 14 ซึ่งสถานการณ์นี้ก็คงเป็นผลมาจากการลดภาวะเจริญพันธ์อย่างรวดเร็ว และการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของประชากร สิ่งที่ตามมาติดๆ หลังการเพิ่มจำนวนประชากรรุ่นคุณตาคุณยาย ก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งกรมอนามัยเปิดเผยตัวเลขที่น่าตกใจว่า ภายในปี 2025 หรืออีกไม่กี่ปีข้างหน้า. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth